Implementation

2020

Významné realizované stavby roku 2020

Rekonstrukce TV žst. Přerov přednádraží I. Etapa
- Oprava trakčních podpěr v obvodu SEE Brno
- Oprava TV v úseku Skalka - Hranice na M. město
- Oprava TV v úseku Hranice n. M. - Hranice n. M. město
- Oprava t.ú. Přerov - Chropyně TV
- Oprava TV v úseku Přerov - Věžky
- Oprava trati v úseku Louky n. O. – Darkov
- Oprava TV v žst. Ostrava levé nádraží
- Oprava osvětlení v žst. Bohumín
- Oprava TV v úseku Louky nad Olší - Karviná (poddolované)
- Zvýšení trať. rychlosti Valašské Meziříčí - Hustopeče
- Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka n. Odrou na t.ú. Odra - Ostrava Svinov
Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu České dráhy a.s. Oblastní centrum údržby východ, PJ Bohumín, Údržba TV, SpS Depo ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

2019

Významné realizované stavby roku 2019

- Stabilizace parametrů ŽDC odklonové trati Kolín-Havlíčkův Brod – Brno
- Odstranění důlních škod v úseku Louky n. O. – Karviná
- Oprava TV t.ú. Bedihošť – Pivín
- Oprava TV t.ú. Olomouc – Blatec
- Oprava TV v žst. Ostrava levé nádraží
- Oprava TV v úseku Hranice n. M. - Hranice n. M. město
- ŘSD Olomouc I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí SO TV
- Oprava rozvodu 6kV H. Lideč - Val. Polanka - 2.etapa, č.1
- Opravné práce v obvodu ŽST Ostrava hl.n. II. – levé
- Oprava traťového úseku Kojetín - Chropyně
Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu České dráhy a.s. Oblastní centrum údržby východ, PJ Bohumín, Údržba TV, SpS Depo ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

2018

Významné realizované stavby roku 2018

- Odstranění důlní škody oprava přejezdu P8290 v km trati Louky n. O. – Karviná
- Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4 SO 611 TV
- Oprava trakčního vedení Polanecká spojka
- Oprava TV v žst. Havířov
- Stabilizace parametrů ŽDC odklonové trati Kolín - Havl. Brod – Brno
- Opravné práce v žst. Ostrava hl.n. TV
- Most ev.č. 55-027 přes trať ČD Přerov - Břeclav - TV Otrokovice
- Oprava TV t.ú. Bedihošť – Pivín
- Oprava TV t.ú. Olomouc – Blatec
- Opravné práce na trati Hranice n. M. - Val. Meziříčí, SO 11,12 TV Hustopeče n. B.
- Oprava TV v žst. Ostrava levé nádraží
- ČD DKV PJ Maloměřice TV kol. 501,502,503,504
Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu České dráhy a.s. Oblastní centrum údržby východ, PJ Bohumín, Údržba TV, SpS Depo ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

2017

Významné realizované stavby roku 2017

- Rekonstrukce TV zhlaví v žst. Bártovice
- Optimalizace tratě Český Těšín - Dětmarovice (Karviná most)
- Oprava TV t.ú. Prostějov - Bedihošť
- Výměna kotvení v obvodu žst. Ostrava hl.n.
- Oprava trakčního vedení v žst. Brno Maloměřice a Dolní n.
- Oprava TV v úseku O. Vítkovice - odb. Odra - O. Svinov (Polanka n. O.)
- Oprava TV předávkového kolejiště Dětmarovice elektrárna
- Oprava TV žst. Vrbátky
- Odstranění důlních škod v úseku Louky n. O. – Karviná
- Oprava TV žst. Pivín (Chropyně TV)
- Oprava TV Ostrava pravé pednádraží
- Oprava TV žkm 184,510 Přerov – Dluhonice a žkm 184,520 trati Přerov – Prosenice
- Oprava TV v t.ú. Nezamyslice – Němčice
Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu České dráhy a.s. Oblastní centrum údržby východ, PJ Bohumín, Údržba TV, SpS Depo ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

2016

Významné realizované stavby roku 2016

- Modernizace t.ú. Brno Maloměřice – Brno Židenice
- Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice
- Oprava kotvení a ukolejnění TV v úseku Kunčice – odb. Odra
- Výměna nosných lan v žst. Břeclav
- Optimalizace trati Č. Těšín – Dětmarovice
- Oprava stožárů trakčního vedení v obvodu OŘ Brno
- Opravné práce na TV OŘ Olomouc
- Odstranění důlních škod v úseku Louky n. O. – Karviná
- Obnova sjízdnosti Říkonín – Vlkov
- Oprava trakčního vedení v žst. Brno Maloměřice a Dolní n.
- Oprava ukolejnění TV v úseku Hranice – Bohumín
- Oprava TV v úseku O. Vítkovice – odb. Odra – O. Svinov (Polanka n. O.)
Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu ČD DKV Olomouc, PJ Bohumín, Údržba TV, SpS Depo ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

2015

Významné realizované stavby roku 2015

- Moder. t.ú. Brno Maloměřice vč. - Brno Židenice
- Oprava TV v žst. Brno hl.n. směrová lana
- Oprava trakčního vedení v uzlu Ostrava
- Oprava trakčních zařízení v obvodu OŘ Brno
- Oprava TV 2 TK H. Lideč - státní hranice
- Oprava TV t.ú. Blatec - Vrbátky
- Oprava TV v souvislosti s nájezdy ONV
- Výměna ZV v obvodu OŘ Ostrava
- Oprava TV nájezdů na OMH
- Odstranění důlních škod v úseku Louky n. O. – Karviná
- Rekonstrukce neutrálního pole spínací stanice Popice
Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu ČD DKV Olomouc, PJ Bohumín, Údržba TV, SpS Depo ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

TRAMO RAIL, a.s. - Železniční 547/4a, 779 00, Olomouc – Chválkovice
+420 588 499 303, tramo@tramo-rail.cz, IČ 253 69 610

CZ EN