Významné realizované stavby roku 2015

01.01.2015
- Moder. t.ú. Brno Maloměřice vč. - Brno Židenice
- Oprava TV v žst. Brno hl.n. směrová lana
- Oprava trakčního vedení v uzlu Ostrava
- Oprava trakčních zařízení v obvodu OŘ Brno
- Oprava TV 2 TK H. Lideč - státní hranice
- Oprava TV t.ú. Blatec - Vrbátky
- Oprava TV v souvislosti s nájezdy ONV
- Výměna ZV v obvodu OŘ Ostrava
- Oprava TV nájezdů na OMH
- Odstranění důlních škod v úseku Louky n. O. – Karviná
- Rekonstrukce neutrálního pole spínací stanice Popice
Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu ČD DKV Olomouc, PJ Bohumín, Údržba TV, SpS Depo ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

TRAMO RAIL, a.s. - Železniční 547/4a, 779 00, Olomouc – Chválkovice
+420 588 499 303, tramo@tramo-rail.cz, IČ 253 69 610

CZ EN