Významné realizované stavby roku 2016

01.01.2016
- Modernizace t.ú. Brno Maloměřice – Brno Židenice
- Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice
- Oprava kotvení a ukolejnění TV v úseku Kunčice – odb. Odra
- Výměna nosných lan v žst. Břeclav
- Optimalizace trati Č. Těšín – Dětmarovice
- Oprava stožárů trakčního vedení v obvodu OŘ Brno
- Opravné práce na TV OŘ Olomouc
- Odstranění důlních škod v úseku Louky n. O. – Karviná
- Obnova sjízdnosti Říkonín – Vlkov
- Oprava trakčního vedení v žst. Brno Maloměřice a Dolní n.
- Oprava ukolejnění TV v úseku Hranice – Bohumín
- Oprava TV v úseku O. Vítkovice – odb. Odra – O. Svinov (Polanka n. O.)
Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu ČD DKV Olomouc, PJ Bohumín, Údržba TV, SpS Depo ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

TRAMO RAIL, a.s. - Železniční 547/4a, 779 00, Olomouc – Chválkovice
+420 588 499 303, tramo@tramo-rail.cz, IČ 253 69 610

CZ EN