Významné realizované stavby roku 2017

01.01.2017
- Rekonstrukce TV zhlaví v žst. Bártovice
- Optimalizace tratě Český Těšín - Dětmarovice (Karviná most)
- Oprava TV t.ú. Prostějov - Bedihošť
- Výměna kotvení v obvodu žst. Ostrava hl.n.
- Oprava trakčního vedení v žst. Brno Maloměřice a Dolní n.
- Oprava TV v úseku O. Vítkovice - odb. Odra - O. Svinov (Polanka n. O.)
- Oprava TV předávkového kolejiště Dětmarovice elektrárna
- Oprava TV žst. Vrbátky
- Odstranění důlních škod v úseku Louky n. O. – Karviná
- Oprava TV žst. Pivín (Chropyně TV)
- Oprava TV Ostrava pravé pednádraží
- Oprava TV žkm 184,510 Přerov – Dluhonice a žkm 184,520 trati Přerov – Prosenice
- Oprava TV v t.ú. Nezamyslice – Němčice
Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu České dráhy a.s. Oblastní centrum údržby východ, PJ Bohumín, Údržba TV, SpS Depo ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

TRAMO RAIL, a.s. - Železniční 547/4a, 779 00, Olomouc – Chválkovice
+420 588 499 303, tramo@tramo-rail.cz, IČ 253 69 610

CZ EN