Významné realizované stavby roku 2018

01.01.2018
- Odstranění důlní škody oprava přejezdu P8290 v km trati Louky n. O. – Karviná
- Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4 SO 611 TV
- Oprava trakčního vedení Polanecká spojka
- Oprava TV v žst. Havířov
- Stabilizace parametrů ŽDC odklonové trati Kolín - Havl. Brod – Brno
- Opravné práce v žst. Ostrava hl.n. TV
- Most ev.č. 55-027 přes trať ČD Přerov - Břeclav - TV Otrokovice
- Oprava TV t.ú. Bedihošť – Pivín
- Oprava TV t.ú. Olomouc – Blatec
- Opravné práce na trati Hranice n. M. - Val. Meziříčí, SO 11,12 TV Hustopeče n. B.
- Oprava TV v žst. Ostrava levé nádraží
- ČD DKV PJ Maloměřice TV kol. 501,502,503,504
Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu České dráhy a.s. Oblastní centrum údržby východ, PJ Bohumín, Údržba TV, SpS Depo ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

TRAMO RAIL, a.s. - Železniční 547/4a, 779 00, Olomouc – Chválkovice
+420 588 499 303, tramo@tramo-rail.cz, IČ 253 69 610

CZ EN