Významné realizované stavby roku 2019

01.01.2019
- Stabilizace parametrů ŽDC odklonové trati Kolín-Havlíčkův Brod – Brno
- Odstranění důlních škod v úseku Louky n. O. – Karviná
- Oprava TV t.ú. Bedihošť – Pivín
- Oprava TV t.ú. Olomouc – Blatec
- Oprava TV v žst. Ostrava levé nádraží
- Oprava TV v úseku Hranice n. M. - Hranice n. M. město
- ŘSD Olomouc I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí SO TV
- Oprava rozvodu 6kV H. Lideč - Val. Polanka - 2.etapa, č.1
- Opravné práce v obvodu ŽST Ostrava hl.n. II. – levé
- Oprava traťového úseku Kojetín - Chropyně
Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu České dráhy a.s. Oblastní centrum údržby východ, PJ Bohumín, Údržba TV, SpS Depo ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

TRAMO RAIL, a.s. - Železniční 547/4a, 779 00, Olomouc – Chválkovice
+420 588 499 303, tramo@tramo-rail.cz, IČ 253 69 610

CZ EN