Významné realizované stavby roku 2020

01.01.2020
 Rekonstrukce TV žst. Přerov přednádraží I. Etapa
- Oprava trakčních podpěr v obvodu SEE Brno
- Oprava TV v úseku Skalka - Hranice na M. město
- Oprava TV v úseku Hranice n. M. - Hranice n. M. město
- Oprava t.ú. Přerov - Chropyně TV
- Oprava TV v úseku Přerov - Věžky
- Oprava trati v úseku Louky n. O. – Darkov
- Oprava TV v žst. Ostrava levé nádraží
- Oprava osvětlení v žst. Bohumín
- Oprava TV v úseku Louky nad Olší - Karviná (poddolované)
- Zvýšení trať. rychlosti Valašské Meziříčí - Hustopeče
- Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka n. Odrou na t.ú. Odra - Ostrava Svinov
Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu České dráhy a.s. Oblastní centrum údržby východ, PJ Bohumín, Údržba TV, SpS Depo ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

TRAMO RAIL, a.s. - Železniční 547/4a, 779 00, Olomouc – Chválkovice
+420 588 499 303, tramo@tramo-rail.cz, IČ 253 69 610

CZ EN